Gezamenlijke belangen!

De mensen in je organisatie zijn je kapitaal. Dat kapitaal wil je natuurlijk het liefst behouden. Ook in tijden van verandering. Maar, hoe krijg je je mensen mee in verandering? Hoe maak je samen de omslag voor toekomstige samenwerking? Want medewerkers die lekker in hun vel zitten, zullen zich eerder committeren aan het gezamenlijke doel van de organisatie. Het creëren van een balans tussen de persoonlijke interesses en drijfveren van mensen en het gezamenlijke doel is dus van wezenlijk belang. Maar ook, hoe zorg je er voor dat eventueel vertrekkende medewerkers je organisatie op een plezierige manier verlaten? Van die (ex)medewerkers wil je graag op een zorgvuldige en prettige manier afscheid nemen. Jullie gezamenlijke belang naar de toekomst is immers gelijk. Je wilt elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken, je weet nooit waar of wanneer je elkaar nog eens tegen zult komen. Mediation kan hierbij helpen. Het is een constructieve manier om passies van mensen passend te maken bij het organisatiebelang. Maar net zo goed kan mediation zorgen voor een respectvolle uittreding van personeel. Daar gaat het onder andere om bij arbeidsmediation.

Schakel de mediator van MGM Solutions in bij bijvoorbeeld

  • zakelijke conflicten
  • arbeidsconflicten
  • vertrouwenskwesties
  • medewerkerstevredenheid

In 2014 ga ik mij verder specialiseren op het gebied van mediation. Onlangs heb ik mijn theorie-examen MfN-mediation behaald. Ik maak momenteel al vlieguren als co-mediator. Binnenkort zal ik een assesment gaan doen, waarna ik mij in de loop van dit jaar naar verwachting MfN-registermediator mag gaan noemen. In vervolg hierop ga ik de vervolgopleiding tot arbeidsmediator doen. Dit alles met als doel: het nog beter kunnen bedienen van de cliënt.