Menselijk kapitaal!

Je streeft naar het beste resultaat. Een resultaat waar je met z’n allen trots op kunt zijn. Laat samenwerken daarom geen ´personeelszaak´ worden. Maak de verwachtingen, over en weer, helder. Leg ze vast in duidelijke functieprofielen en bespreek ze frequent. Geef je medewerkers duidelijkheid en aandacht. Je personeel is immers je menselijke kapitaal.

MGM Solutions helpt je bij deze transformatie door bijvoorbeeld:

  • het vertalen van cao´s naar functionerings- en beoordelingssystematiek
  • (her)schrijven van functieprofielen
  • Verbeteren van de communicatie
  • Organiseren van administratieve processen rondom maandelijkse salarisverwerking