Van probleem naar uitdaging naar oplossing naar implementatie

Kennismaking
Wat is je vraag of behoefte? Dit staat centraal in het eerste, oriënterende en gratis gesprek. Om tot de kern te komen, duiken we meteen de diepte in. Samen analyseren en toetsen we je gedachten, observaties en ideeën. Wat gaat er al goed en waar zit de ruimte voor verbetering. MGM schetst vervolgens de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Is er een klik en sprake van wederzijds vertrouwen dan doet MGM een voorstel voor een concrete opdrachtomschrijving en projectaanpak. Het effect van onze dienstverlening maken we zo inzichtelijk en meetbaar.

De opdracht
Nauwe contacten met de opdrachtgever en de medewerkers zijn essentieel in het beginstadium van een opdracht. Het creëren van draagvlak is namelijk nodig om een gedegen resultaat te bereiken. Na oriënterende interviewsessies met de medewerkers en een kijkje in de keuken, legt MGM een concreet actie- en stappenplan voor. Dit stemmen we af en vervolgens gaan we aan de slag.

Tijdens het proces vinden er na elke fase een evaluatiemoment plaats. Zo krijg je inzicht in de vorderingen. En houden we grip op het proces.

Aan het einde van de opdracht ontvangt je een rapportage met onze bevindingen, de geïmplementeerde verbeteringen en tips & trics om de verbeteringen ook in de toekomst te continueren.

Follow-up
Is er behoefte aan een follow-up? Dan maken we na afronding van de opdracht afspraken over eventuele toekomstige contactmomenten om de voortgang te blijven monitoren.

Resultaat
MGM begeleid je naar een werkbare, efficiënte oplossing met als uitkomst een resultaat waar je nog lang de vruchten van zult plukken.